Ender Dandul


(1955)

Yarım yüzyıllık ömrün yarıdan fazlasını sanat içinde, sanatla yoğun geçirildiği bir sürecin sahibi Ender Dandul.
Yetmiş üçlerden, seksenlerin ortalarına doğru, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde başlayan, öğrenci, öğretim üyesi yardımcılığı ve tasarımcı sorumluluğuyla tanımlanan bir sanat serüveni var. Sonrasında ise resim üzerine birikimlerin paylaşıldığı bir sanat atölyesinin yıllardır süregelen yöneticiliği ve özellikle yayıncılık sektöründe kitap tasarımcılığına kadar uzanan bir zaman dilimini yerleştirmiş yaşamına?Bu paylaşım süreci şimdilerde İstanbul Beykent Üniversitesi öğrencileriyle de çoğalarak devam etmekte.

Dandul'un resimleri her şekilde özgürlükten yanadır. Bu nedenle belirli bir ?'özgünlük'' tarifi sınırları içinde kalmayı reddederler. Sürekli bir yenilenme fikrine açıktırlar. Bugüne kadar dördü yurt dışında olmak üzere otuziki kişisel sergi gerçekleştirdi.

Birçok özel ve tüzel kolleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır.

Sanatçısına özgü içtenlikli bir resim dilidir, "Kolaj"

Sıradan gibi görünen seçilmiş birtakım nesnelerin taşıyıcı bir yüzey üzerinde; kesilmiş, biçilmiş halleriyle, çeşitli seçenekleri değerlendirerek, resimsel bir kaygıyla yapıştırılıp bir araya getirilmesi, boyanması sanatsal bir eylem olup "Kolaj" diye adlandırılır.

Sanatçısına özgü, içtenlikli bir resim dilidir, "Kolaj".Sanatçı aslında yaşamın bütününün "Kolaj" olduğunun bilincindedir. Yaşamın içindeki uçuşkanları yakalar ve yine resmine, yapıştırır. Kolajlarıyla büyür, kolajlarıyla çoğalır. Yaşamsal hesaplaşmaları oluvermiştir kolajlar...
Bu eylem, sanatçının güçlü resim diliyle coşkulu bir şölene dönüşür zamanla.

Kolajların içinde özgürlüklerin kutsandığı soylu bir dinginlik vardır. Bu bütünün içinde, boya ve eklenti malzemeler birbirleriyle kucaklaşarak bir sevgi sarmalı oluşturuvermişlerdir.

Her yeni "Kolaj" kendi macerasını üretir. Sanatçısının emeğiyle kutsanarak, izleyicisini özgürlüklerinin geçmiş ve geleceğiyle yüzleştirir. Çocukluklarına göndermeler yapar, bazen de geleceğin boşluğuna fırlatıverir.

Dandul'un Kolaj pentürleridir bütün bu duyguları ateşleyen?

Dandul'un özgün, içtenlikli bu resim dili içimizi ısıtıyor. Bizlere çocukluğumuzun saflığını, varlığımızla geleceğe sorumluluklarımızı anımsatıyor.

Ümit DANDUL
"gazeteci - yazar"

 

 

Sizde Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz
İsminizE-Mailiniz

Yorumunuzu YazınızGüvenlik Kodu Giriniz :