Telefon Numarası
0541 294 94 09
 

Hesabım

Üye Girişi / Üye Ol

 

Tablo Restorasyonu

Alta Sanat Galerisi Eğitimli ve Deneyimli Kadro ile Restorasyon Çalışmaları Yapmaktadır.

Başvuru İçin :  [email protected]      Telefon : 0533 437 29 34

 

Bir Resmin Onarımı İle İlgili Genel Bilgiler :

Temel olarak bir resmin bakım ve onarımı, işin orjinaline zarar vermeyecek yöntemlerin geliştirilme ve uygulanmasını hedefler. Eserin orjinalini korumak ilk hedeftir. Eserdeki zararın boyutlarına göre farkl teknikler kullanılarak eser restorasyonu sürerken, her aşama fotoğraf ile belgelenir. Keza, resmin temizliğinde ortaya çıkan orjinal renkler şaşırtıcıdır ve eser sahibi bunun yeniden boyandığı yanılgısına bile kapılabilir. Herhangi bir katalog değeri taşıyan, antik ya da değerli eserlerin onarımı akademik altyapısı olan Uzman Restoratör - Konservatör e yaptırılmalıdır.

Restorasyon ve konservasyon, eser niteliği kazanmış üretildiği dönem özellikleriyle birlikte korunarak gelecek kuşaklara ulaştırılması için yapılan destek çalışmalarını kapsayan uygulamaların bütünüdür. Eserler yaşadıkları süreye bağımlı olarak aşınma, eskime, yangın ve doğal afetler, konservasyon şartlarının yetersizliği, ısı ve nem kontrolünün sağlanmaması, eserin yapımı sırasında sanatçının teknik kurallara yeterince uymaması gibi nedenlerden kaynaklanan hasarlara sahip olduklarından restorasyona ihtiyaç duyarlar. Yağlıboya tablo restorasyonu, diğer eser restorasyonalrı ile aynı ilkeleri paylaşmasına karşın uygulama açısından farkılık gösterir. Restoratörün bir yağlıboya tabloyu inceleyerek yapacağı uygulamaya karar vermesi restorasyonun en önemli safhalarındandır. Yanlış müdahaleler bazen ayrı bir restorasyon nedeni olabilir.

Zamanla, farklı dış etkenler nedeniyle eserlerin yıpranması kaçınılmazdır. Bu etkenler içinde güneş ışınları, küçük ölçekli canlılar, küf benzeri bakteriler, boya kimyası ve vernikte meydana gelen kimyasal değişiklikler ön sıradadır.

Resim restorasyonunda temel amaç, hasar gören eserin onarımını, sanatçının fırçasına müdahale etmeden, orjinale sadık kalınan bir süreçle tamamlamaktır. Bu nedenle, bu süreç oldukça mesleki riskler içeren, uzun vadeli bir çalışma gerektirir. Resmin, farklılaşma, orjinalinden uzaklaşma nedenlerinin başında, resim üzerindeki koruyucu verniğin niteliğini kaybetmesi ya da boya içindeki bağlayıcının rengi bozması gelir ki, bunlardan ilki ile ilgili sorunun çözülmesi orjinale yaklaşmak için son derece önemlidir.

Restoratörlerin ön temizleme olarak adlandırdıkları işlem sonrası yaptıkları ana temizlik işlemi aylarca sürebilir. Keza sanatçı, resmin farklı alanlarında farklı miktarlarda inceltici kullanmıştır. Yani bir alanda güçlü olan boya dokusu bir başka yerde son derece zayıf olabilir. Bu nedenle konu müze restorasyonu olunca, bu temizlik işlemi farklı kimyasallarla kontrollü ilerleyen bir süreçle yapılır. Restoratör boyanın orjinaline zarar vermemek için cerrah doktorlar gibi son derece kontrollü çalışır.

Yapılan temizlik sonrasında, resimde yırtık ya da parça eksiği varsa, mevcut boya yüzeyi aynı dokuda malzemeler ile desteklenerek dolgu yapılır. Bir tuvalde yüzey kaybı büyükse, boya yüzeyi garantiye alınarak, çalışma yeni bir tuvale aktarılır. Bu işlemlerde kullanılan organik bazlı yapıştırıcılar restorasyon sırasındaki riski en aza indirirler, kesin kuruma gerçekleşmeden ısı ile müdahale edilebilen yapıştırıcılar da özel olarak hazırlandır. Dolgu yapılmış alana boya çalışmadan önce tüm resim rötuş verniği ile verniklenir. Buradaki asıl amaç, yüzeyi kimyasallarla temizlenmiş zayıf boya dokusunun dayanıklılığını arttırmaktır ve vernik burada, parlatıcı değil yapıştırıcı rolü üstlenir.

Restorasyon aşamaları : 

- Belgeleme ve teşhis

- Restorasyon ve konservasyon uygulamaları

- Yüzey Temizliği

- Sağlamlaştırma

- Dolgu

- Rötuş

- Vernikleme

- Depolama ve sergileme ortamına ilişkin öneriler

1. BELGELEME VE TEŞHİS 

Teşhis, eserlerin mevcut durumunun anlaşılmasıdır. Restorasyon yönetimini belirlemede ve eserin geleceğe taşınmasında teşhisin çok büyük önemi vardır. Eserin ne kadar hasarlı olduğu ve hasar nedeni anlaşılmazsa eserin geleceğe taşınması çok zor olur.

Bir yağlıboya tablonun görsel incelemesinde ressamın kullandığı malzeme ve teknik, daha önce restorasyon görüp görmediği, rötuş yapılıp yapılmadığı, vernik, boya tabakası, şasedeki bozulmalar ve diğer hasarlar inceleneir. Günümüzde restorasyonda da diğer bilimler gibi büyük ilerlemeler görülmüştürr. Yağlıboya tablo restorasyonu alanında da bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapılabilmektedir.

Bunlar sırasıyla:

Fotoğraf

Morötesi-Uy Işık

Infrared Işık (Kızıl Ötesi Işık)

X-Ray

Fotomikrografik Mikroskopik İncelemeler

Monoküler Ve Binoküler Mikroskopik İncelemeler

Kimyasal İnceleme

2.RESTORASYON VE KONSERVASYON UYGULAMALARI

Bir yağlıboya tablonun geçici korunması hasarlı boya tabakasının ya da tamamının üzerine Japon kağıdının tutkalla yapıştırılması ile sağlanır. Yardımcı bir destek görevi gören bu tabaka uygulaması restorasyon sonrasında çıkatılır. Bu uygulama ile varsa, boya tabakasında görülen pullanma, kırılma, kabarmaların yapışmasını yani sağlamlaştırılmasını sağlar.

Taşıyıcıda Temizleme Ve Sağlamlaştırma Uygulamaları

Yağlıboya tablonun arka yüzeyinin vakum makinesiyle temizlenmesi

Tablonun arka yüzeyden takviye işlemi

Yama

Yırtık ve delikleri sabitlemek için yapılan yama

Astarlama (Rantualaj)

Macunla astarlama

Sıcak / Vakumlu masada astarlama

Maruflaj

Kanvasın, sert bir levha üzerine yapıştırılması işleminin günümüzdeki adı ; maruflajdır.

        

 

 

Sayfayı Paylaşın
Pinterest Linkedin


United States of America